Thursday, February 23, 2012

FORLOT siri ke 3 : Fenomena Arab Spring
Sekolah Massa: FORLOT merupakan sebuah platform wacana yang intelek dan bebas. Maudhuk perbincangan kali ini menyinggung langsung dilema gerakan Islam moden yang sedang bergelut dengan semangat liberalisasi zaman ini. Wacana diharapkan memfokus kepada saling-kaitan antara fenomena kebangkitan rakyat di Timur-Tengah, perubahan pendekatan yang lebih pragmatik oleh gerakan Islam dan spekulasi serta jangkaan natijah kepada fenomena yang berlaku, samada menguntungkan atau merugikan ummat. Teori dan gagasan terkini yang berkait topik wajar dibahas dan didebatkan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...