Wednesday, September 2, 2009

PERSATUAN PEGUAM SYARIE MALAYSIA &

PERTUBUHAN-PERTUBUHAN PEMBELA ISLAM (PEMBELA)

Pertubuhan-pertubuhan Pembela Islam (PEMBELA) IAITU GABUNGAN WAKIL-WAKIL ngo-ngo Islam yang prihatin dalam menangani pelbagai isu-isu berkaitan dengan kedudukan Islam di Malaysia.


KENYATAAN BERSAMA PGSM DAN NGO-NGO ISLAM TERHADAP ISU SEBAT KARTIKA SARI DEWI SHUKARNO

Kami dengan ini sedar bahawa Malaysia adalah satu-satunya Negara di dunia mengamalkan dual system perundangan yang unik yang berjalan seiring dan harmoni antara satu sama lain sekian lama dan perkara ini hendaklah dihormati, dikekalkan dan diperkasakan.

Kami dengan ini menegaskan seperti berikut:-

1. Kami menjunjung kasih kepada Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah tentang titah baginda supaya semua pihak bersabar dan menyerahkan kepada Mahkamah untuk isu hukuman sebat ini.

2. Doktrin pengasingan kuasa antara judisiari dan eksekutif mestilah dihormati.

3. Menyeru agar jangan ada tekanan dan gangguan daripada mana-mana pihak mengenai undang-undang dan perlaksanaan undang-undang syariah lebih-lebih lagi dari golongan bukan Islam.

4. Semua pihak perlu mematuhi dan menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

5. Hukuman dan perlaksanaan hukuman sebatan di Mahkamah Syariah hendaklah dikekalkan, diseragamkan dan dilaksanakan di seluruh negara.

6. Majlis Peguam atau sesiapa yang tidak berkenaan dengan Agama Islam hendaklah tidak mencampuri urusan Agama Islam dan serahkan urusan kepada pihak yang beroatoriti bagi Agama Islam.

7. Menegaskan hukuman sebatan dalam Islam adalah untuk mendidik dan amat berbeza dengn hukuman yang dilaksanakan mengikut Kanun Kesiksaan yang diamalkan dalam Common Law dan Mahkamafh Sivil.

8. Kecewa dan membantah kenyataan Menteri Dalam Negeri , kerana memang telah ada tukang sebat yang bertauliah yang sedia melaksanakan hukuman sebat.

9. Kami mengucapkan syabas kepada Kartika Sari Shukarnoyang tabah dan sabar dalam menghadapi polemik ini sanggup menyerahkan nasibnya kepada pihak berkuasa Agama Islam Pahang (JAIP).

Yang benar,

MOHAMAD ISA BIN ABDUL RALIP

Presiden PGSM,

Bagi pihak NG0-NGO Islam

27 Ogos 2009.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...