Friday, March 14, 2014

Hamba dan Khalifah


Manusia diciptakan daripada tanah bukanlah ciptaan tanpa tujuan. Jika robot diciptakan manusia untuk meringankan beban manusia, maka manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah S.W.T. Sebagaimana firmanNya dalam surah Az-Zariyat, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Ku” (51:56). Apabila dikatakan tentang ibadah, kita sering memikirkan amalan ritual ,fardhu ain atau fardhu kifayah sahaja. Sedangkan setiap perlakuan seseorang itu jika diniatkan dengan niat yang betul boleh menjadi ibadah.Rasulullah S.A.W pernah bersabda yang bermaksud, “Sesungguhnya setiap perkara itu, bermula dengan niat….” (HR Bukhari& Muslim).Niat amatlah penting dalam amalan seseorang muslim itu. Hal ini kerana apabila sesuatu amalan tidak disertai niat yang murni kerana Allah Ta’ala, amat ditakuti sekiranya amalan-amalan tersebut umpama debu-debu yang berterbangan, kosong tanpa pahala. Sebagai contoh, kita membeli barang-barang keperluan untuk anak-anak yatim, maka pembelian kita itu dikira sebagai ibadah.


            Sebagai seorang manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, kita haruslah sedar bahawa tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk menjalankan peranannya sebagai hamba Allah dan dalam masa yang sama menjadi khalifah di muka bumi ini. Antara tugas khalifah ialah untuk memakmurkan alam dan mentadbir umat manusia supaya dapat menjadi umat yang berakhlak, bertamadun dan berilmu.Segala petunjuk dan panduan untuk mentadbir alam ini telah diterangkan oleh Allah dalam al-Qur’an malahan juga diterangkan oleh Rasulullah S.A.W pada zaman para sahabat dahulu. Sebagaimana wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah “Iqra’!”,bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam amat mementing ilmu. Maka setiap manusia haruslah berusaha untuk mencari ilmu dimana sahaja mereka berada. Ilmu ini jugalah yang akan menjadikan manusia sebagai umat yang berilmu pengetahuan dan bertamadun.

            Mendepani alam realiti kini, harapan agar umat Islam menjadi khalifah yang merealisasikan ajaran Islam dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan seakan tidak terlaksana secara sepenuhnya.Hal ini kerana pemikiran sebahagian kita yang telah dijajah oleh idealism-idealism barat dan menyebabkan kita disempitkan kefahaman mengenai Islam itu sendiri. Justeruitu, kita haruslah bersedia dari segi spiritual, intelektual, emosional dan fizikal bagi mendepani cabaran-cabaran masa kini.


_sipenulisamatur_

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...