Thursday, August 13, 2009

Kenyataan Media YB Dato Saifuddin Abdullah

Kongres Pelajar dan Penegasan Teras-Teras Kenegaraan, Sabtu, 8 Ogos 2009

Memperkukuh gerakan badan-badan Islam generasi muda

Umat Islam berada pada situasi yang menuntut ke arah kesatuan dalam pelbagai isu utama seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Kesatuan tidak beerti kesamaan dan keseragaman tetapi bersedia meraikan perbezaan di kalangan mereka sebagai rahmat dan bukan titik tolak kepada perpecahan. Setiap perbezaan pandangan harus ditangani dengan semangat persaudaraan Islam.

Pertubuhan-pertubuhan Islam generasi muda perlu menjadikan ilmu sebagai tras perjuangan. Mereka perlu mengamalkan pendekatan berhikmah dalam setiap gerak kerja dan menjadi role model kepada pertubuhan-pertubuhan generasi muda yang lain.

Pertubuhan-pertubuhan Islam ini harus melihat persamaan sebagai titik pertemuan dalam memperkukuh sinergi gerakan dakwah Islamiyyah dalam konteks yang lebih holistik.

Kerajaan bersedia menjadi pelopor kepada usaha murni merapatkan hubungan pertubuhan-pertubuhan Islam generasi muda misalnya melalui Kelab Amal Islami (DAMAI).

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...