Wednesday, November 23, 2011

WAHAI PEMUDA: AYUH BANGKIT, PERSIAPKAN DIRIMU!


Bismillahirrahmanirrahim...

Kita mulakan bicara untaian kata kali ini dan acapkalinya dengan lafaz kalimat agung syukur AlhamduliLlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuasa yang memberikan segala kekuatan untuk mengadaptasi segala di minda untuk dilakarkan di atas warkah kali ini dan setiap kali pena ini berlayar. Sesungguhnya yakin dan percaya hanya Dia sahaja tempat segala pengharapan, tiada yang lain untuk mengecapi makna kebahagiaan sebagai insan. Selawat ke atas junjungan Baginda RasulluLlah s.aw. yang menyinari segala kegelapan dengan segala pencerahan, yang mengeluarkan segala kezaliman kepada yang adil dan benar, yang sangat dicintai oleh seluruh umat, yang dirindui akan qudwahnya, yang akan terus kekal di setiap ingatan umat, dan moga akan terus berselawat Allahumma solli ‘ala saidina Muhammad Al-Mustafa tatkala membaca kalimat-kalimat seterusnya. Moga kita kan menjadi umat yang terbaik, insha-ALlah.

Mantapkan Jati Diri Kita.

Sekilas pandang, kita melihat dan memahami istilah jati diri ni semakna dengan makna diri ataupun selalu kita dengar dan baca istilah identiti. Istilah ini menimbulkan penuh makna yang mendalam bagi kita sepatutnya. Hal ini disebabkan kita perlu memahami bahawa sesungguhnya bangsa Melayu di negara ini merupakan bangsa teras yang menganut agama Islam. Jati diri merupakan prinsip atau identiti yang merupakan simbol atau tanda kepada individu itu seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Awang Sariyan, Penyandang Pertama Kursi Pengajian Melayu Malaysia-Republik Rakyat China. Oleh hal yang demikian, kita harus menelurusi keunggulan Melayu sebagai juzuk besar dan penting di Asia Tenggara.

Namun kita jangan hanya bicara soal nama Melayu sahaja. Kita harus lihat ciri-ciri seorang Melayu itu sendiri. Melayu itu ada agamanya, ada bahasanya, ada budayanya, ada sistem pendidikannya dan ada nilainya. Angkatan muda dahulukala lagi telah memperjuangankan nilai keMelayuan di tanah air kita. Gerakan memperjuangankan bangsa Melayu janganlah hanya diukur dari sudut kebangkitan perjuangan nasionalisme yang menentang penjajahan moden sahaja. Namun, perjuangan ini telah lama bermula sejak zaman bangkitnya tamadun Melayu itu sendiri sekitar abad 7 Masihi. Pada ketika itu, kerajaan Sriwijaya yang lebih dianggap menjadi asas tamadun Melayu telah mula menjelmakan citra pemerintahan yang utuh, penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. Setelah bertahun kemudian, kedatangan Islam ke Kesultanan Melayu merupakan peralihan paksi tamadun yang melalui proses perubahan rupa dan jiwa bangsa Melayu ke arah pembebasan daripada belenggu khurafat dan takhyul kepada bangsa yang intektual dan rasional.
Hal ini seperti ungkapan Prof. Dato’ Dr. (Ustaz) Siddiq Fadzil, Presiden Wadah Pencerdasan Ummat (WADAH) iaitu, Islam mempunyai misi tahriri-tanwiri (pembebasan dan pencerahan) yang bertujuan mengangkat harkat dan darjat manusia. Pabila kita kaji, asas utama misi perubahan ini ialah konsep aqidah Islam yang berpaksikan konsep Tauhid yakni meng-Esa kan ALlah s.w.t dan melengkapi hubungan antara manusia dengan penciptanya serta hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain. Hal ini dapat dilihat dalam firman ALlah s.w.t iaitu hablum minna ALlah, wa hablum minal nas. Hubungan vertikal ke arah hidup berTuhan, dan hubungan horizontal ke arah hidup bermasyarakat dan bersosial.

Hubungan holistik ini tidak mampu kita dapat dalam mana-mana agama lain selain dari agama Islam. Elemen ini merupakan amanah tanggungjawab yang dipikul oleh setiap umat Islam. Sistem kepercayaan ini merupakan sistem yang tidak boleh lari dari bangsa Melayu khususnya di Malaysia dan Asia Tenggara. Jadi, secara langsung tertolak pemikiran-pemikiran yang tidak sealiran dengan konsep Tauhid yang dibawa sejak dahulu lagi iaitu Mazhab Tauhid aliran Asya’iroh wal Maturidiyyah. Namun, hakikatnya kita sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran yang seakan-akan mahu melompongkan ketsiqahan yang telah dibina sejak berabad lama.

Kekuatan bangsa Melayu yang berasaskan syariat perlu diberi perhatian bagi mewujudkan kesinambangan. Baik dari segi pentadbiran iaitu Siasah Syar’iyyah, sistem perundangan dan perlembagaan iaitu Hukuman Hudud, sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan yang berteraskan Islam, dan segalanya harus mengikut kaedah syariat. Tuntutan untuk melaksanakan Islam secara syumul pada era kini telah nampak positif. Jadi, dalam masyarakat demokrasi di negara kita, hal ini pasti boleh dengan kebijaksanaan kepemimpinan sekarang. Namun, semuanya di tangan kita orang muda yang menentukan segalanya. Oleh itu, kita generasi muda perlu mengangkat kembali perbicaraan-perbicaraan, perbincangan-perbincangan sedemikian agar jati diri kita sebagai Muslim yang berbangsa Melayu tidak terhakis dek percaturan teknologi yang kian menghambat.

Mengutamakan Ilmu dari Segalanya.

Menurut pandangan As-Syeikh Sa’id Hawwa dalam kitabnya Al-Madkhal Ila Da'wah Al-Ikhwan Al-Muslimin (Pengenalan Kepada Dakwah Ikhwan Muslimun) mengelaskan didikan ataupun tabiyyah ini mempunyai 3 kelas iaitu ilmu (thaqafah), iltizam (semangat), dan ciri-ciri khusus (klasifikasi). Ilmu pula dibahagikan kepada 4 aspek iaitu tsaqafah Islam, tsaqafah semasa, tsaqafah khusus dan tsaqafah bagi amal Islam.

Tsaqafah Islam ialah ilmu-ilmu yang bersandar langsung dengan tradisi ilmu Islam. Beliau menyebutkan beberapa di antaranya iaitu ilmu untuk mengenal ALlah, RasulNya dan Islam, kajian mengenai Al-Quran dan As-Sunnah, Aqidah, Akhlaq, Usul Fiqh, Fiqh, Sejarah Islam dan dunia serta bahasa Arab.

Tsaqafah Semasa pula ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keperluan yang timbul dari keadaan dan persekitaran semasa untuk membolehkan individu berfikir sesuai dengan keperluan semasa, membuat keputusan sesuai dengan prioriti yang dihadapinya dan mengeluarkan fatwa dalam hal ehwal semasa agar tidak terjatuh dalam tipu helah manusia contohnya ilmu falsafah, pemikiran semasa, ilmu sains kemanusiaan dan komunikasi semasa.

Tsaqafah Pengkhususan ialah penguasaan dalam bidang-bidang tertentu hingga menjadi pakar mengenainya seperti pakar dalam bidang kejuruteraan dan perubatan. Tsaqafah Amal Islam pula ilmu-ilmu yang diperlukan bagi usaha dakwah. Tiada ilmu yang khusus yang disebutkan tetapi bolehlah dikatakan bahawa ilmu pengurusan, ilmu harakah Islamiah, dan ilmu amal jamai’e termasuk dalam bidang ini.

Oleh itu, keperluan bagi kita sebagai penerus perjuangan generasi tua hari ini untuk mendalamai ilmu dan mengutamakan ilmu dalam setiap tindakan kita. Ilmu itu meninggikan nilai diri seseorang. Ilmu-ilmu ini mampu membentuk nur cahaya dalam kehidupan kita dengan adanya konsep kerohanian yang sejurusnya membentuk khasyatu’Llah yakni takut kepada ALlah s.w.t. Maka tuntutlah ilmu terutamanya ilmu mengenai ALlah s.w.t.

Hukama menyatakan, “Buah ma’rifat itu ada tiga, iaitu “malu” kepada ALlah s.w.t, berjumpa dengan para kekasih-Nya dan mendengarkan perkataan para hukama (menuntut ilmu).”

Dalam suatu peristiwa di mana Saidina Ali bin Abi Talib telah disoal oleh para sahabat tentang kelebihan ilmu daripada harta. Maka Saidina Ali k.w.j telah menjawab bahawa, ilmu ialah pusaka para nabi, sedangkan harta adalah pusaka Karun, Firaun dan lain-lain. Ilmu itu akan menjaga kamu tetapi harta, kamu yang menjaganya, dan harta itu jika engkau berikan akan berkurang, sebaliknya ilmu itu akan bertambah jika engkau berikan (ajarkan).

Orang yang mempunyai harta kadangkala disebut dengan nama bakhil atau dengan nama buruk yang lainnya. sebaliknya orang yang berilmu sering disebut dengan nama keagungan dan kemuliaan, dan orang yang mempunyai harta itu musuhnya ramai, sedangkan orang yang berilmu itu temannya ramai. Harta harus dijaga dari pencuri sedangkan ilmu tidak perlu dijaga, sebaliknya ilmu itu menjaga engkau, orang yang mempunyai harta akan dihisab dengan berat pada hari kiamat sedangkan orang yang mempunyai ilmu akan mendapat syafaat.

Harta akan rosak dan hancur luluh ditelan zaman, akan tetapi ilmu tidak akan rosak dan musnah walaupun ditimbun zaman, harta membuat hati seseorang menjadi keras, sedangkan ilmu membuatkan hati seseorang menjadi lembut dan bercahaya, serta orang yang mempunyai harta kadangkala sanggup mengaku dirinya Tuhan, sedangkan orang berilmu tetap mengaku dirinya hamba ALlah.

Hiduplah untuk Kebahagiaan dan Ketenangan.

Mengungkap dua perkataan ini sahaja pasti akan membuatkan masing-masing memikirkan pelbagai perkara dalam kotak pemikiran anda. Namun, sudah menjadi sunnatuLlah setiap makhluk yang bergelar manusia yang boleh berfikir dan berkata-kata ini ada rasa mahu menjadi insan yang bahagia dan tenang. Persoalannya, bagaimana caranya? Hal ini seringkali menjadi kesilapan pemuda dalam memilih kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi, segala maksud yang tidak jelas menjadi bahagia kepada individu yang mahukannya. Umpama mahu meniti jalan kebenaran, tanpa tergelincir dalam penyimpangan, namun pasti dan akan tetap menghadapi pelbagai pilihan dan ragam dihadapan.

Oleh hal yang demikian, pembinaan akhlak yang murni dalam kalangan pemuda pada hari amatlah perlu. Akhlak Islami atau keperibadian Islam ialah nilai watak dan perilaku yang berasaskan prinsip “Sifat Mahmudah” dan “Uswatun Hasanah”. Nilai ini tidak hanya lahir dari bakat dan tuah seseorang tetapi perlu dibentuk dan dibina melalui sistem tarbiah dan penghayatan. Rujukan rasmi untuk mengacu setiap perilaku dan watak yang dimiliki oleh setiap individu agar menepati piawaian akhlak yang ditetapkan oleh syara’ ialah tidak lain tidak bukan baginda Muhammad RasuluLlah s.a.w. Firman ALlah s.w.t.,

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri RasuluLlah s.a.w. itu contoh ikutan yang baik, Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) ALlah s.w.t dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati ALlah s.w.t banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)” (Surah Al-Ahzab: 21)

Dalam menempuhi segala cabaran, mahu tidak mahu kita ini dituntut untuk hidup berjamaah bagi membentuk satu persekitaran yang dirahmati oleh ALlah s.w.t. Tuntutan ini hadir bagi memenuhi segala maksud yang diidami oleh setiap manusia, jadi hiduplah dengan berjamaah agar memudahkan kita memperelok agama kita dan ummah itu sendiri. Itulah indahnya hidup berjamaah, tatkala kita berasa sedih, pasti akan ada yang membantu. Pasti ada yang meminta untuk kita mengangkat kembali nilai Islami dalam diri.

Mengikut kata Eko Novianto, aktivis Partai Keadilan Sejahtera Indonesia, kita ini pasti akan berasa tenang dan bahagia jika kita mengikuti tarbiah harakiyyah. Nah, saya pasti setiap orang pasti tidak mahu terjatuh ketika berjalan di jalan raya atau sedang membonceng atau memandu kenderaan. Semuanya pasti ingin selamat. Oleh hal yang demikian, ikutlah panduan syariat yang telah ditetapkan dan jangan pula kita ragu-ragu atas segala ketetapan yang ALlah s.w.t kurniakan.

Kata Prof. Dr. Hamka, manusia ini lebih perlukan syariat ALlah s.w.t dari tabib (doktor) sebabnya tabib ini hanya untuk kesihatan badan, sedangkan syariat untuk kesihatan jiwa, kesihatan hidup. Syariat bukanlah rencana manusia, yang dijalankan setelah dideritai, bahkan ianya merupakan wahyu Ilahi yang suci, yang tidak bercampur dengan batil.

Hiduplah untuk Menghidupkan.

Penuhilah segala kehidupan di atas muka bumi ini dengan menuai seberapa banyak amal yang boleh dengan segala usaha. Pesan RasuluLlah s.a.w., “Jika di tanganmu ada sebutir biji benih, dan hari kiamat akan berlaku esok hari, maka tanamkan biji benih itu.”

Kata-kata ini menggalas maksud yang jelas, sebagai hamba dan khalifah, kita harus berusaha walau dengan sebanyak mana jua harapan yang ada. Maka, gunakan tenagamu untuk melunaskan amanah ini sebaik mungkin, walaupun esok kiamat bakal menjelang. Andai matahari di tangan kanan, maka ianya takkan mampu merubah ketinggian keyakinan yang terpatri, dan takkan terbeli di dalam lubuk hati, andai rembulan di tangan kiri, takkan kita sanggup mengganti iman, jiwa dan raga ini, andaikan seribu seksaan terus melambai-lambaikan derita yang mendalam. Maka, seutas rambut pun kita tidak akan bimbang dan apapun adanya takkan sekali-kali kita berhenti.

Usahlah berhenti berharap akan rahmat-Nya dan redha-Nya kerana inilah jalan pilihan kita. Sesungguhnya umat memerlukan kita, dan kita harus menggalas amanah ini dengan usaha menghidupkan mereka dari segala kekeliruan, kecelaruan dan ketidakjelasan. Menurut kamus dewan bahasa, celaru itu bermaksud tidak tentu arah, tidak beraturan, kacau bilau.

Kecelaruan ini dinyatakan oleh Prof. Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady disebabkan pascamodernisme dengan disedari atau tidak seperti kecelaruan kita mengambil ringan tentang ketaatan kepada ulil-amri dari segi epistemologi, yakni memahami tentang ilmu, kaedah dan autoritinya. Penekanan yang harus diberi ialah mengajak manusia kembali kepada kehidupan bersyariat dan kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Kita perlu melihat kembali kepada generasi awal Islam yang telah dijelaskan sebagai Generasi al-Quran yang hanya mengambil sistem yang ditanzilkan oleh ALlah s.w.t. Mereka tidak mencipta sistem kehidupan yang menurut kehendak nafsu mereka sendiri dan memahami akibat kehidupan tanpa hidayah dari ALlah s.w.t adalah punca kezaliman, kesesatan dan kejahilan. Mereka tidak secara meraba-raba memilih jalan hidup, sistem politik dan corak sosial. Mereka telah menerima wahyu dari ALlah s.w.t. bagi menerangi serta memandu jalan hidup mereka.

Generasi tersebut sebenarnya telah menjalani tamrin (latihan) dan tarbiah (didikan) yang lama di bawah kepemimpinan RasuluLlah s.a.w. berpandukan wahyu sebagai sumber pembentukan hingga lahir peribadi-peribadi Muslim yang berjiwa tauhid, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh nilai tamak keduniaan. Mereka hanya bermatlamatkan keredhaan ALlah s.w.t. semata-mata. Kehidupan jahiliyyah sudah tidak bernilai lagi bagi mereka. Mereka hanya menyerah kepada panggilan iman di bawah arahan RasuluLlah s.a.w. pada hal mereka sedar bahawa mereka akan menghadapi ancaman daripada masyarakat jahiliyyah di sekeliling mereka. Mereka faham bahawa orang-orang mukmin pasti diuji keimanan mereka. Firman ALlah s.w.t,

“Apakah menusia itu menyangka bahawa mereka itu akan dibiarkan mereka berkata: Kami telah beriman. sedangkan mereka tidak lagi diuji." (Surah Al-Ankabut: 2)

Pesan Prof. Dato’ Dr. (Ustaz) Siddiq Fadzil, seorang dai’e itu tugasnya adalah untuk menghidupkan hati-hati yang sudak mati dek lena kerana duniawi. Namun, di sini saya tukar perkataan dai’e itu kepada semua mahasiswa mestilah hidup untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang kering dek lapar dan dahaga nilai Islami. Justeru, ayuh sama-sama kita mengangkat rasa ubudiyyah dalam kehidupan dan menghidupsuburkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita baik di kampus, mahupun di halaman rumah kita.

Kalam Terakhir

Kesimpulan yang boleh saya buat berdasarkan tulisan yang sangat-sangat kecil ini ialah kita generasi muda harus mempersiapkan 4 perkara iaitu, elemen jati diri dan keyakinan, elemen ilmu diutamakan, elemen kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan, dan elemen hiduplah untuk umat yang patut disemat dalam jiwa, akal dan amal kita. Bagi menyempurnakan keempat-empat elemen yang saya nyatakan ialah dengan usrah. Usrah ialah alat yang paling berkesan dalam membangunkan idealisme, intelektualisme, spiritualisme dan aktivisme.

Perpaduan yang erat dalam kumpulan usrah mampu memainkan peranan penting meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang Islam. Berdasarkan catatan Zainah Anwar dalam Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar, gerakan dakwah mampu mengurniakan identiti baru kepada ramai orang yang berasa asing dan hilang pegangan rohaniah dan sosial mereka, dan mampu mentakrifkan pandangan hidup orang beriman dengan jelas dengan menentukan sumber-sumber kebaikan dan kemungkaran dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Tidak kita akan lupakan jasa-jasa pejuang pertubuhan Islam yang antara pelopor awak gerakan kebangkitan Islam di Malaysia iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang membawa ideologi kesederhanaan dan menekankan pengIslaman ummah terlebih dahulu dan berkonsepkan alam nusantara yakni Manhaj Maliziy.

Oleh hal yang demikian, semangat perjuangan mahasiswa perlu kita angkat, perlu kita rapatkan saf kita, ukhuwwah kita, ilmu kita, cita-cita kita dan segalanya harus diadun bersama dan dalam Perkhemahan Generasi Murobbi (PGM) ini merupakan langkah pertama bagi kita menyusun-aturkan diri kita. Kita harus punya jiwa yang besar untuk bertindak menegakkan kebenaran dan menyanggah kebatilan.

Agama bukanlah candu untuk orang ramai, digunakan bagi mencerminkan idea-idea mereka yang berkuasa, mengesah dan mengiktiraf kedudukan mereka, walhal agama merupakan ramuan aktif yang menukar kesedaran individu yang kemudiannya menjadi pengubah masyarakat. Bagi menggapai baldatun thoyyibatun wa rabbur ghafur, sesunggunya masyarakat yang mempunyai nilai pembangunan insan dan pembangunan materi adalah yang terbaik.

Mohon doa agar kita akan berjumpa lagi dan akan terus menyemai semangat cinta akan agama pada setiap masa dan ketika. Harapan yang suci ini pasti akan berbunga indah apabila kita membentuk satu nilai persaudaraan yang utuh. Saya berharap tulisan ini akan memberikan sedikit rasa kepada semua dalam kita mengkoreksi diri kita supaya menjadi lebih baik dari sekarang.

Moga kita semua akan bersama-sama di Syurga Firdaus kelak. Hiduplah untuk meyampaikan yang baik-baik, mencegah yang mungkar-mungkar dan sesungguhnya bertaqwalah kepada ALlah s.w.t., begitulah kalam ALlah kepada kita. Jadi, mengapa kita masih mahu berdusta dengan Sang Pencipta?

Ayuh, bangkit dan persipakan segala yang ada. Akhirnya, selamat bertamrin buat teman-teman dan sesungguhnya nilai kasih sayang dan saling mencintai kerana agama akan terus subur di hati-hati kita insan terpilih yang hadir berpartisipasi dalam PGM 2011 kali ini.

ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR!!!

HIDUP BIAR BERJASA

MEMBINA GENERASI MUROBBI

AMIR PKPIM UIAM GOMBAK

*petikan dari risalah Perkhemahan Generasi Murobbi 2011

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...