Thursday, June 2, 2011

Seminggu sebuah buku - Tanzim Haraki dalam Islam


Tajuk : Tanzim Haraki dalam Islam

Pengarang : Ahmad Abd Al- Mu'im Al- Badri

Penerbit : Pustaka Salam


Sebagai ahli dalam gerakan Islam yang mengamalkan tanzim haraki, perlulah kita memiliki ilmu-ilmu tentangnya supaya kita boleh mengamalkannya dengan sebaiknya dan sepenuhnya. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Abd Al-Mu’in Al-Badri ini, umat Islam umumnya dan ahli-ahli gerakan khususnya dapat memahami erti sebenar tanzim haraki,hikmah disebaliknya dan ciri-cirinya.

Buku ini terbahagi kepada empat fasal dan setiap fasal mempunyai beberapa perbahasan yang menerangkan dengan lebih terperinci bagi setiap fasal. Pada fasal pertama penulis menerangkan definasi tanzim pada perbahasan pertama,tanzim di sisi syariat dan alasan kewujudannya diperlukan serta faedah tanzim haraki dan ciri-ciri tanzim haraki yang berjaya.

Pada fasal kedua, beliau menerangkan tentang tugas-tugas qiyadah dan kepentingannya serta hukum melantik qiyadah dalam jemaah. Pada perbahasan kedua fasal ini pula beliau menerangkan qiyadah fardiyyah dan jamaiyyah.

Seterusnya pada perbahasan ketiga beliau menerangkan ciri-ciri qiyadah yang Berjaya dan terakhir menerangkan pemilihan qiyadah berdasarkan syura. Rukun tanzim kedua yakni jundiyyah diterangkan pada fasal ketiga buku ini. Dalam fasal ini penulis menekankan tentang ahli-ahli jemaah, bagaimanakah ahli-ahli jemaah yang berjaya dan aspek kehidupan jundi yang perlu dirawat. Akhir sekali penulis menerangkan tentang rukun terakhir tanzim yakni al-khittah (perencanaan). Antara yang diterangkan ialah garis panduan dalam perencanaan,marhalah perencanaan dan wasilahnya.

Sebagai kesimpulan, buku ini perlulah dibaca oleh semua ahli dalam jemaah. Hal ini kerana tanzim haraki amatlah penting dalam gerakan yang dipanggil gerakan Islam. Ahli gerakan juga dapat memahami tanggungjawab mereka dalam gerakan di dalam setiap peringkat tanzim dan memilih cara-cara yang terbaik untuk memastikan tanzim yang di amalkan berjaya.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...